Etapy Procesu inwestycyjnego

1
 • admin
 • December 02,2018

Etapy procesu inwestycyjnego:

 

1. Wybór lokalizacji,

 •  ocena położenia, wielkości działki i możliwości ustawienia konstrukcji,
 • sprawdzenie możliwości podłączenia instalacji do sieci energetycznej.

2. Projekt koncepcyjny,

 • specyfikacja urządzeń,
 • wizualizacja,
 • wstępny kosztorys.

3. Warunki przyłączenia,

 • wniosek do Zakładów Energetycznych,
 • uzyskanie zgody w Starostwie Powiatowym.

4. Uzyskanie koncesji w URE.

5. Budowa farmy,

 • zgłoszenie robót,
 • odbiory.

6. Produkcja energii,

 •  rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii,
 • synchronizacja z siecią.

7. Serwis.

 •  raportowanie do URE,
 • bieżące monitorowanie stanu technicznego instalacji,
 • zarządzanie terenami zielonymi.

Zapraszamy